Generalforsamling 2016

Torsdag d. 14. april 2016 kl. 18:00Mini Klub København indkalder hermed til den årlige generalforsamling.

Torsdag den 14. april kl. 18:00 på adressen: Grusbakken 10

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Valg af referent

3)      Beretning om 2013 af formanden

4)      Regnskabet 2013 fremlæggelse af kassereren

5)      Indkomne forslag

6)      Valg af bestyrelse

7)      Eventuelt

Bestyrelsen er kun valgt for et år ad gangen.

Der skal vælges ny formand og næstformand!


TILMELD DIG VENLIGST - SÅLEDES VI VED HVOR MANGE VI BLIVER - TAK :)

Ønsker du at stille op til en post eller har du forslag der ønskes behandlet, skal info være os i hænde på mail: b-tina@mail.dk  SENEST den 4/4 2016.

Klubben giver lidt mad, kaffe, kage og sodavand

Vi håber på stort fremmøde J

Husk: Hold dig opdateret på vores hjemme side http://www.miniklubkbh.dk - Hvor du også kan oprette dig som bruger.

Vi er ligeledes at finde på Facebook


Kontakt person:
Bettina