Generalforsamling

Tirsdag d. 10. oktober 2023 kl. 18:00


Tilmelding inden 1/10!

Indkomne forslag skal være Bettina i hænde inden 1/10

Kontakt person:
Bettina