Generalforsamling 2020

Torsdag d. 20. august 2020 kl. 18:00


Årets Generalforsamling 2020. Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Beretning om 2016 af formanden 4) Regnskabet 2016 fremlæggelse af kassereren 5) Indkomne forslag 6) Valg af bestyrelse 7) Eventuelt Bestyrelsen er kun valgt for et år ad gangen. Bestyrelse består af: Formand Næstformand Kasserer/kontaktperson Aktivitetsudvalg