Årets generalforsamling

Torsdag d. 1. januar 1970 kl. 01:00


Tilmelding skal ske seneste i dag 24/8 2020 :) Dagsorden: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Beretning om 2016 af formanden 4) Regnskabet 2016 fremlæggelse af kassereren 5) Indkomne forslag 6) Valg af bestyrelse 7) Eventuelt Bestyrelsen er kun valgt for et år ad gangen. Bestyrelse består af: Formand Næstformand Kasserer/kontaktperson Aktivitetsudvalg
Kontakt person:
Bettina og Martin