Årets generalforsamling 2019

Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 18:00


Dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Valg af referent

3)      Beretning om 2018 af formanden

4)      Regnskabet 2018 fremlæggelse af kassereren

5)      Indkomne forslag

6)      Valg af bestyrelse

7)      Eventuelt

Bestyrelsen er kun valgt for et år ad gangen.

Bestyrelse består af:

Formand

Næstformand

Kasserer/kontaktperson

Aktivitetsudvalg

Ønsker du at stille op til en post eller har du forslag der ønskes behandlet, skal info være os i hænde på mail: b-tina@mail.dk  SENEST den 15/4 2019


Kontakt person:
Martin el Bettina