Årets Generalforsamling

Onsdag d. 11. april 2018 kl. 18:00


Mini Klub København indkalder hermed til den årlige generalforsamling.

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Valg af referent

3)      Beretning om 2017 af  formanden

4)      Regnskabet 2017 fremlæggelse af kassereren

5)      Indkomne forslag

6)      Valg af bestyrelse

7)      Eventuelt

Bestyrelsen er kun valgt for et år ad gangen.

Bestyrelse består af:

Formand

Næstformand

Kasserer/kontaktperson

Aktivitetsudvalg


Tilmelding skal ske inden 6/4 - forslag mm bedes ligeledes sendes til bestyrelsen inden 6/4 2017.


Kontakt person:
Bettina