VORES ÅRLIGE GENERALFORSAMLING - 2017

Onsdag d. 26. april 2017 kl. 18:00


Mini Klub København indkalder hermed til den årlige generalforsamling.

Onsdag den 26 april 2017 kl. 18.00 

Dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Valg af referent

3)      Beretning om 2016 

4)      Regnskabet 2016

5)      Indkomne forslag

6)      Valg af bestyrelse

7)      Eventuelt

Bestyrelsen er kun valgt for et år ad gangen.

Bestyrelse består af:

Formand

Næstformand

Kasserer/kontaktperson

IT-ansvarlig

Aktivitetsudvalg

(Evt. bestyrelsesmedlemmer)

Der vil blive valg af ny formand samt næstformand og jeg hører gerne fra jer, hvis I ønsker at opstille. Foreløbigt er der 1 kandidat til formandsposten.

Ønsker du at stille op til en post eller har du forslag der ønskes behandlet, skal info være os i hænde på mail: b-tina@mail.dk  SENEST den 20/4 2017

Klubben giver lidt let mad samt kaffe, kage og sodavand

Vi håber på stort fremmøde J


Med venlig hilsen

Mini Klub København / Bestyrelsen


Kontakt person:
Bettina