Årets generalforsamling 2019

Tirsdag d. 30. april 2019 kl. 18:00


Dagsorden:

1)      Valg af dirigent

2)      Valg af referent

3)      Beretning om 2017 af  formanden

4)      Regnskabet 2017 fremlæggelse af  kassereren

5)      Indkomne forslag

6)      Valg af bestyrelse

7)      Eventuelt


Kontakt person:
Martin el Bettina